حمایت گمنام از افراد نیازمند

خیرین و افراد نیازمند گمنام جامعه

دسته: آگهی کمک به هم نوع

بازی کنید و به گرسنگان غذا دهید!

بازی کنید و به گرسنگان غذا دهید! تنها بازی لغت دنیا که با همکاری برنامه جهانی غذا-سازمان ملل متحد به گرسنگان کمک می کند www.freerice.com بازی کنید، یاد بگیرید و با هر پاسخ صحیح خود به گرسنگان برنج اهدا کنید. هر پاسخ صحیح = 10 دانه برنج ! این سایت علاوه بر بازی لغت، شامل […]

سپتامبر 15, 2018

حمایت از افراد نیازمند در استان یزد

حمایت از افراد نیازمند در استان یزد

حمایت از افراد نیازمند در استان یزد حمایت از افراد نیازمند در استان یزد در قرآن کریم آمده است : «وَ فی‏ أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ»؛ «و در میان اموال آنان (باتقوایان) حقّى براى سائل و محروم بود.» [سوره ذاریات، آیه۱۹] و یا می‌فرماید: «وَ الَّذِینَ فىِ أَمْوَالهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائلِ وَ الْمَحْرُومِ»؛ «و (نمازگزاران […]

سپتامبر 12, 2018

حمایت از افراد نیازمند در استان یزد

حمایت از افراد نیازمند در استان هرمزگان

حمایت از افراد نیازمند در استان هرمزگان حمایت از افراد نیازمند در استان هرمزگان در قرآن کریم آمده است : «وَ فی‏ أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ»؛ «و در میان اموال آنان (باتقوایان) حقّى براى سائل و محروم بود.» [سوره ذاریات، آیه۱۹] و یا می‌فرماید: «وَ الَّذِینَ فىِ أَمْوَالهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائلِ وَ الْمَحْرُومِ»؛ «و (نمازگزاران […]

سپتامبر 12, 2018

حمایت از افراد نیازمند در استان یزد

حمایت از افراد نیازمند در استان همدان

حمایت از افراد نیازمند در استان همدان حمایت از افراد نیازمند در استان همدان در قرآن کریم آمده است : «وَ فی‏ أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ»؛ «و در میان اموال آنان (باتقوایان) حقّى براى سائل و محروم بود.» [سوره ذاریات، آیه۱۹] و یا می‌فرماید: «وَ الَّذِینَ فىِ أَمْوَالهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائلِ وَ الْمَحْرُومِ»؛ «و (نمازگزاران […]

سپتامبر 12, 2018

حمایت از افراد نیازمند در استان یزد

حمایت از افراد نیازمند در استان مرکزی

حمایت از افراد نیازمند در استان مرکزی حمایت از افراد نیازمند در استان مرکزی در قرآن کریم آمده است : «وَ فی‏ أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ»؛ «و در میان اموال آنان (باتقوایان) حقّى براى سائل و محروم بود.» [سوره ذاریات، آیه۱۹] و یا می‌فرماید: «وَ الَّذِینَ فىِ أَمْوَالهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائلِ وَ الْمَحْرُومِ»؛ «و (نمازگزاران […]

سپتامبر 12, 2018